banner 6

Binġemma

Il-Kappella tal-Madonna ta’ l-Itria

Birgu, Sant’Anġlu

Il-Kappella ta’ Sant’Anna

Furjana

Il-Knisja ta’ Sarria

Gudja

Il-Kappella ta’ Santa Marija ta’ Bir Miftuħ

Ħal Qormi

Santwarju tal-Madonna tal-Ħlas

Isla

Il-Kappella ta’ San Ġiljan

Mqabba

Il-Knisja ta’ San Bażilju

Rabat (Limiti)

Il-Kappella tal-Kunċizzjoni f'Wied Gerżuma

Valletta

Il-Knisja ta’ San Ġakbu

Żurrieq

Il-Knisja ta’ San Bartilmew

 Il-Kappelli 2 - it-Tieni sett

Sit mibni minn
Noel Ciantar
© 2007 - 2011
 

BannerNew
pMyButton4
pMyButton4

 

Go To Page D