KappelliMaltinTitleBanner Tal-Balal-ver01
New Logo - Kappelli Maltin - White SMALL

 

 

WEB_Kitbiet1

WEB_Kitbiet2

WEB_Kitbiet3

Kitbiet  

Glossarju

Lista ta’ xi termini użati ta’ spiss fis-sit tagħna b’tifsira sempliċi ta’ kull terminu.

Listi

Listi ta’ Isqfijiet ta’ Malta, Papiet, Gran Mastri, Inkwiżituri ta’ Malta u oħrajn.

Artikli

Artikli li jeħduna dawra ma’ ħwejjeġ assoċjati mal-kappelli, miktubin għalina minn esperti fil-qasam.

Referenzi

Lista ta’ persuni li għenuna nibnu dan is-sit u lista ta’ sorsi li rreferejna għalihom.

Kurżitajiet

Xi kurżitajiet u x’jgħidulna xi wħud dwarhom.

Qaddisin

Artikli dwar uħud mill-qaddisin u l-kult tagħhom li huma assoċjati mal-kappelli.

Noel Ciantar © 2012-2023    webmaster@kappellimaltin.com