KappelliMaltinTitleBanner
Tal-Balal-ver01
New Logo - Kappelli Maltin - White SMALL

 

 

WEB_Plancier

WEB_Pavaljun

WEB_Nar

Attivitajiet  

Attivitajiet matul dan ix-xahar

Qed ninkludu din il-paġna ta' attivitajiet bl-għajnuna tas-Sur Joseph Chetcuti li qed jgħaddilna l-informazzjoni. Is-Sur Chetcuti jippreżenta l-programm “Marċi u Bandalori” fuq Radio 101 kull nhar ta’ Ħadd mit-8.15am sad-9.30am.

Ħafna drabi, dawn il-kappelli u knejjes żgħar jinfetħu biss jew nhar il-festa jew b'permess speċjali tal-kuratur tagħhom. Għalhekk qed nagħtukom din il-lista sabiex min irid jinviżtahom u jarahom minn ġewwa jkun jista' jagħmel hekk nhar il-festa tagħhom mingħajr ħafna xkiel.

Għalkemm id-Direzjoni ta’ dan is-sit tagħmel kull sforz biex tagħti informazzjoni korretta u preċiża, jista’ jkun li d-dati tal-attivitajiet jinbidlu jew saħansitra jitħassru ħesrem mingħajr ma niġu nfurmati.

Għalhekk nirrakkommandaw li qabel ma wieħed jattendi għal xi attivitą imniżżla hawn, jikkonferma l-informazzjoni li qed nagħtu aħna ma’ sorsi oħrajn, preferibbilment sorsi diretti bħalma huma l-kappillani tal-parroċċi rispettivi jew l-organizzaturi tal-attivitajiet imniżżlin hawn taħt.

Frar 2017

Il-Ħadd, 5 ta’ Frar

  • Il-festa ta’ San Blas Isqof fil-kappella fil-limiti ta' Ħaż- Żebbuġ u r-Rabat
  • Il-festa ta’ Sant' Agata fir-Rabat, Malta 

Il-Ġimgħa,10 ta’ Frar

  • Il-festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl  fil-Belt Valletta, fil-Munxar Għawdex, f’Ħ'Attard u f'Burmarrad.

Is-Sibt 11 ta’ Frar

  • Bidu tad-dehriet tal-Madonna ta' Lourdes fil-Qrendi, fil-kappella grotta fiil-Floriana, fl-Imġarr Għawdex u f'San Ġwann.

Il-Ħadd,  12 ta’ Frar

  • L-ebda festa

Il-Ħadd, 19 ta’ Frar

  • L-ebda festa

L-Erbgħa, 22 ta’ Frar

  • Il-festa tall-Katedra ta' San Pietru fi'B'Buġia u fin-Nadur Għawdex

Is-Sibt, 25 ta’ Frar

  • Il-festa ta-Beata Marija Adeodata Pisani OSB fl-Imdina

Il-Ħadd,  26 ta’ Frar

  • L-ebda festa
Ta' Liesse - Ritratt Noel Ciantar

Attivitajiet ta’
Ħbieb il-Kappelli Maltin  

HbiebLogo2

 

webmaster@kappellimaltin.com   [Iktbilna jekk issib links miksurin]                                                                             Noel Ciantar © 2012-2017