KappelliMaltinTitleBanner Tal-Balal-ver01
New Logo - Kappelli Maltin - White SMALL

 

 

WEB_AKG_C451B

WEB_pxa_microphone

WEB_SennMicrophone

Mat-Tokki ta’ Qniepen Żgħar
Skeda Numru 1

L-Ewwel Skeda - Ħarifa 2007

Programm

Intervista

Noti fuq is-suġġett

Programm
Numru 1
01/10/2007

Pawlu Catania

220px-AKG_C451B

Jitkellem fuq aspetti varji bħal minn fejn issib informazzjoni fuq il-kappelli.

 

Programm
Numru 2
08/10/2007

Michael Spiteri (Kilin)

220px-AKG_C451B

Jitkellem fuq dan kollu u jgħid kif nibtet l-imħabba tiegħu lejn il-kappelli, filwaqt li jirrakonta diversi stejjer fuq meta kien imur idurhom biex ipinġihom.

Sfortunatament, illum Kilin m’għadux magħna.

 

Programm
Numru 3
15/10/2007

Fr. Charles Vella

220px-AKG_C451B

Jidħol fid-dettal fuq is-suġġett tal-konservazzjoni tal-pitturi u affarjiet oħra li nsibu fil-knejjes tagħna.
 

Programm
Numru 4
22/10/2007

Tony Terribile

220px-AKG_C451B

Fl-intervista jissemmew il-visti pastorali li huma minjiera ta’ informazzjoni fuq knejjes u kappelli li nsibu f’pajjiżna. Jissemmew ħafna knejjes u kappelli b’mod kronoloġiku kif dawn inbnew. 

Programm
Numru 5
29/10/2007

Perit Norbert Gatt

220px-AKG_C451B

Jagħtina ħafna nformazzjoni fuq x-xogħol ta’ restawr, x’jinvolvi, kif isir, u aspetti oħra interessanti fil-preservazzjoni tal-kappelli tagħna.
 

Programm
Numru 6
05/11/2007

Guido Lanfranco

220px-AKG_C451B

Ikellimna fuq il-leġġendi li huma marbutin mal-kappelli, fejn jsemmi ħafna leġġendi kemm li huma magħrufin, kif ukoll oħrajn inqas magħrufa.
 

Programm
Numru 7
12/11/2007

Joseph Muscat

220px-AKG_C451B

Jispjega fid-dettall x’inhuma dawn il-kwadri Ex-voto li nsibu f’ħafna Santwarji Marjani, għalfejn kienu jsiru, fejn inibu l-iktar minnhom, u min kien jagħmilhom. 

Programm
Numru 8
19/11/2007

Pierre Cassar

220px-AKG_C451B

Jgħidilna fuq l-aġenzija nazzjonali Heritage Malta li tieħu ħsieb l-wirt storiku tagħna l-Maltin minn tempji megalitiċi, sa mużewijiet.
 

Programm
Numru 9
26/11/2007

Prof. Mario Buhagiar

220px-AKG_C451B

F’din l-intervista nidħlu fid-dettal fuq it-teoriji ta’ kif oriġinaw il-kappelli f’pajjiżna, u l-influenzi li kien hemm fir-rikristjanizazzjoni ta’ Malta mill-patrijiet monaċi ta’ San Bażilju. 

Programm
Numru 10
03/12/2007

Martin Galea

220px-AKG_C451B

F’din l-intervista naraw l-għanijiet ta’ Din l-Art Ħelwa, ix-xogħol li wettqet u li għadha twettaq llum. Nidħlu fid-dettal fuq ix-xogħol ta’ restawr tal-kappelli ta’ Bir Miftuħ u ta' Ħal Millieri. 

Programm
Numru 11
17/12/2007

Michael Bonnici

220px-AKG_C451B

Fl-intervista jgħidilna tagħrif storiku fuq il-Kappella ta’ Santu Rokku. Isemmi x-xogħol ta’ restawr li sar fiha, proċess li jinvolvi ħafna xogħol speċjalment qabel isiru l-interventi, biex kemm jista' jkun tinżamm fl-istat oriġinali tagħha.


 

Programm
numru 12
31/12/2007

Martin Gravina

220px-AKG_C451B

F’din l-intervista Martin ikellimna fuq kif oriġinaw il-kappelli, u kif dawn minn kappelli fl-għerien inbidlu għal dawk li nafu llum. Naraw ukoll kif matul ċertu perjodi bħal meta konna taħt l-Ordni ta’ San Ġwann xi żviluppi saru fil-kappelli ta’ dak iż-żmien.

 

Noel Ciantar © 2012-2023    webmaster@kappellimaltin.com