KappelliMaltinTitleBanner Tal-Balal-ver01
New Logo - Kappelli Maltin - White SMALL

 

 

WEB_Lists1

WEB_Lists2

WEB_lists4

Listi  

Gran Mastri tal-Ordni ta’ San Ġwann

Inkwiżituri f’Malta

Isqfijiet ta’ Malta

Kappelli Skedati

Muniti tal-Ordni

Papiet tal-Knisja Kattolika

Ir-Rollo ta’ Senatore de Mello tal-1436

Żjajjar Pastorali

Min kien il-Papa waqt l-Assedju l-Kbir ?  Min kien l-Inkwiżitur f’Malta fi żmien l-Isqof Giovanni Balaguer Camarasa ?  U liema kien dak l-Isqof li l-aktar għamel żjajjar Pastorali ? 

Meta wieħed ikun qed jirriċerka, mistoqsijiet bħal dawn li jorbtu persunaġġi, epoki jew ħatriet differenti flimkien jinqalgħu ta’ spiss u għalhekk ħsibna li jkun tajjeb li niġbru l-listi ta’ persunaġġi li ta’ spiss niltaqgħu magħom f’dan is sit f’post wieħed.  Il-listi jeżistu iżda ħafna drabi jew ikunu mhux sħaħ, bħal ngħidu aħna il-lista tal-Gran Mastri li ħakmu Malta vs il-lista tal-Gran Mastri kollha tal-Ordni ta’ San Ġwann jew inkella mhux daqsekk faċli issibhom, bħalma hi l-lista tal-Inkwiżituri li ġew f’Malta.

Ma’ dawn il-listi, żidna wkoll ftit informazzjoni dwarhom sabiex nagħtu ftit storja u sfond għall-listi nfushom.  Nittamaw li ssibuhom utli.

Noel Ciantar © 2012-2023    webmaster@kappellimaltin.com