KappelliMaltinTitleBanner Tal-Balal-ver01
New Logo - Kappelli Maltin - White SMALL

 

 

WEB_Links1

WEB_Links3

WEB_Links4

Links ma’ siti oħrajn 

Din il-paġna teħodkom f'siti 'l barra minn dan is-sit.
Il-Webmaster u d-direzzjoni ta' dan is-sit mhumiex responsabbli
għall-kontenut ta' dawn is-siti.

Nota tad-Direzzjoni:

Dan is-sit lest li jinkludi links ma’ siti oħrajn sakemm wieħed jifhem li

  • Is-sit estern għandu jkun b’xi mod ta’ interess relevanti għas-sit www.kappellimaltin.com
  • Is-sit estern ikun lest li jirreċiproka b’link għal www.kappellimaltin.com fuq is-sit riegħu
  • Il-webmaster tas-sit www.kappellimaltin.com iżomm id-dritt li jirrifjuta jew ineħħi links ma’ siti oħrajn għad-diskrezzjoni tiegħu mingħajr ma jkollu għalfejn ikollu jew jagħti ebda raġuni jew spejazzjoni
  • Link ma’ siti oħrajn ma jfissirx approvazzjoni jew endorsement mill-webmaster ta’ dan is-sit
  • Is-siti jitniżżlu fil-lista’ bl-ordni skont id-diskrezzjoni tal-webmaster ta’ dan is-sit
  • Jekk link tinsab miksura, titneħħa minnufih.

Jekk tixtieq, tista’ tuża waħda minn dawn l-istampi fuq is-sit tiegħek biex toħloq link għas-sit tagħna.  Niżżel l-istampa billi tagħmel right click bil-mouse u mbagħad Save Picture As …

Grazzi

Logo: Guzeppi Theuma, minn Haz-Zabbar
Logo: Guzeppi Theuma, minn Haz-Zabbar
RadjuMarija1

Radju Marija, Malta

GiuseppiTheumaBanner

Icongraphy in Malta Churches
Sit tas-Sur Ġużeppi Theuma
dwar 100 pittur Malti

GoodFridayBannerWeb

Good Friday Web
Sit dwar il-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira f’Malta  u Għawdex

RahalGdidBanner

Sit tas-Sur William Camilleri
dwar dak kollu li hu Raħal Ġdid

GhaqdaDilettantiMudelliTaKnejjesBanner

Is-Sit tal-Għaqda tad-Dilettanti tal- Mudelli tal-Knejjes

ParroccaQrendiOrg

Sit tal-Parroċċa ta’
Santa Marija tal-Qrendi

AlpsLogo1

Is-sit Uffiċjali tal-
Għaqda tal-ex-Studenti tal-Liceo

GudjaLunzjata

Is-sit tal-Knisja tal-Lunzjata,
fil-Gudja

chain2

chain2

 

 

Noel Ciantar © 2012-2023    webmaster@kappellimaltin.com