KappelliMaltinTitleBanner Tal-Balal-ver01
New Logo - Kappelli Maltin - White SMALL

 

 

Christ with Saints and Martyrs - Fra Angelico - L
Christ with Saints and Martyrs - Fra Angelico - M
Christ with Saints and Martyrs - Fra Angelico - R

Qaddisin  

Santu Rokku ta’ Montepellier

San Bażilju l-Kbir

San Leonardu (Anard) ta’ Limoges

San Mikiel Arkanġlu

Santa Luċija

Santa Katerina ta’ Lixandra

Santa Margerita

San Nikola ta’ Bari, Isqof ta’ Myra

Sant’Agata, Patruna ta’ Malta

Sant’Anna

Il-kappelli u knejjes, kemm dawk żgħar kif ukoll dawk kbar, huma minn natura tagħhom marbutin ma’ kult ta’ xi qaddis jew ieħor, jew inkella mal-figura tal-Madonna jew Ġesł taħt xi titolu jew ieħor. Iżda bħal kull ħaġ’oħra, il-poplu jista’ jieħu grazzja jew oħra ma’ xi qaddis jew qaddisa aktar minn oħrajn għal xi raġuni jew oħra. Jista’ jkunu ċirkostanzi partikolari bħalma tkun xi mxija tal-pesta, fejn titkattar il-qima lejn il-qaddisin protetturi tal-morda b’dik il-marda. Inkella jista’ jkun li f’Malta jkunu ġew xi grupp ta’ nies li jmexxu huma devozzjoni partikolari. Iżda l-fatt hu li ċerta figuri huma rappreżentati aktar minn oħrajn f’dediki ta’ knejjes, bħal ngħidu aħna, Santu Rokku, San Pawl, Santa Katerina u Santa Luċija. Dan juri li għall-poplu, dawn il-qaddisin kellhom importanza aktar minn oħrajn.

F’din is-sezzjoni ser naraw il-ħajja ta’ xi qaddisin li jidher li kienu l-aktar għal qalb il-Maltin matul iż-żminijiet kif ukoll nagħtu xi nformazzjoni mar-rabtiet li hemm bejn dawn il-qaddisin u l-kult popolari lejhom.

Noel Ciantar © 2012-2023    webmaster@kappellimaltin.com