KappelliMaltinTitleBanner Tal-Balal-ver01
New Logo - Kappelli Maltin - White SMALL

 

 

PowerPointLogo

WEB_download

youtube_logo_670

Downloads 

Powerpoint

Wallpaper

Youtube

Gazzetti

Agħfas fuq l-istampa tal-lemin biex tniżżel.

  Powerpoint                                                                                                                                                             mur fuq

11/09/2011

ppt_logo
Powerpoint

Powerpoint Presentation ta’ Kappelli Numru 4 b’ritratti meħudin mis- Sur Joseph Micallef. Dan il-powerpoint tqiegħed fuq dan is-sit bil- permess ġentili tas-Sur Micallef.

KappelliTaMaltaUGhawdex

11/09/2011

ppt_logo
Powerpoint

Powerpoint Presentation ta’ Kappelli Numru 3 b’ritratti meħudin mis- Sur Joseph Micallef. Dan il-powerpoint tqiegħed fuq dan is-sit bil- permess ġentili tas-Sur Micallef.

KappelliTaMaltaUGhawdex

31/07/2011

ppt_logo
Powerpoint

Powerpoint Presentation ta’ Kappelli Numru 2 b’ritratti meħudin mis- Sur Joseph Micallef. Dan il-powerpoint tqiegħed fuq dan is-sit bil- permess ġentili tas-Sur Micallef.

KappelliTaMaltaUGhawdex

20/07/2011

ppt_logo
Powerpoint

Powerpoint Presentation ta’ Kappelli Numru 1 b’ritratti meħudin mis- Sur Joseph Micallef. Dan il-powerpoint tqiegħed fuq dan is-sit bil- permess ġentili tas-Sur Micallef.

KappelliTaMaltaUGhawdex

Agħfas “Right Click” u mbagħad “Save target as …” fuq l-istampa tad-daqs li trid int biex tniżżel.

  Wallpaper                                                                                                                                                              mur fuq

24/03/2008

Wallpaper Logo

Wallpaper

Wallpaper: Il-Kappella ta’ Sant’Anna fil-Kastell ta Sant’Anġlu fil-Birgu

WEB_BirguKappellaSantAnna

WEB_BirguKappellaSantAnna

24/03/2008

Wallpaper Logo

Wallpaper

Wallpaper: Il-Kappella ta’ Santa Marija ta’ Bir Miftuħ fil-Gudja
 

WEB_GudjaSMBirMiftuh

WEB_GudjaSMBirMiftuh

24/03/2008

Wallpaper Logo

Wallpaper

Wallpaper: Il-Kappella ta’ San Dimitri, fl-Għarb, Għawdex.

WEB_GharbSanDimitri
WEB_GharbSanDimitri

  YouTube Videos                                                                                                                                                    mur fuq

Channel

Ritratti

Data

Video

LogoKappelliYoutube copy

Varji

09/07/2011

Mosta, Il-Kappella ta’ San Silvestru Papa

Caroline Busuttil

06/01/2013

Madliena, Il-Kappella ta’ Santa Madalena

Kan. Gius. Camilleri

17/07/2011

Birkirkara, Innu lil Santu Rokku

Josef Mallia

18/11/1812

Knisja tal-Injam, maħduma minn Ġiġi Mallia u Anġlu Fenech

Roderick Busuttil

05/07/2011

Marsascala, Il-Kappella tad-Dawl tal-Bidni 

Roderick Busuttil

05/07/2011

Kemmuna, Il-Kappella tar-Ritorn tal-Madonna mill-Eġittu

R.Busuttil & F.Cachia

06/07/2013

Passatempi: Statwi tal-Ġimgħa l-Kbira fil-minjatura    

Rene Sacco

17/02/2013

Arti u Passatempi:  Pittura ta’ Rene Sacco   

Caroline Busuttil

10/03/2013

Bormla, Kappella Santa Margerita 

Jacqueline Agius

30/03/2013

Arti u Passatempi: Pittura ta’ Jacqueline Agius

LogoCarolineYoutube

Caroline Busuttil

21/01/2013

Gudja, Il-Kappella tal-Lunzjata

Caroline Busuttil

23/04/2012

Għarb, Għawdex, Il-Kappella ta’ San Dimitri

Caroline Busuttil

26/02/2012

Għasri, Għawdex, Il-Bażilika tal-Madonna tal-Patroċinju

Roderick Busuttil

31/07/2011

Kappelli Maltin facades

Caroline Busuttil

25/01/2013

Isla, Il-Kappella ta’ San Ġiljan

LogoLeonardYoutube

L.Zerafa & C.Busuttil

20/02/2013

Bormla, Il-Kappella ta’ Santa Margerita  

  Artikli f’Gazzetti, Ġurnali u Rivisti oħrajn                                                                                                        mur fuq

Ġurnal

Awtur

Data

Titlu tal-Artiklu

sundaytimesofmalta

Caroline Busuttil

15/01/2012

Enduring fascination of Malta’s wayside chapels

it-torca-logo

Fiona Vella

23/10/2011

Irrid nidħol f’kull kappella!

Nazzjon

 

Ottubru 2011

Għeluq ir-raba’ sena ta’ www.kappellimaltin.com

il-Mument

Salvu Felice Pace

02/11/2011

Cyberspace - Siti li żort

MaltaNow

 

Novembru 2008

Sliema, The Chapel of Our Lady of Graces

Isabella Attard

Settembru 2008

Bay of Plenty; The  Chapel of St. Anthony of Padova

 

August 2008

St. Dimitri Chapel, Għarb Gozo; Annunciation Chapel, Wied il-Lunzjata, Victoria, Gozo

Kullhadd

Ritienne Agius

12/02/2012

Għaxar kappelli li għandhom bżonn restawr

GhaqdaMuzikaliVittorjaNaxxar

Roderick Busuttil

Festa 2008

Kappelli Maltin

FLIMKIEN

Roderick Busuttil

Awwissu 2008

Waħda għal kull 50 ruħ!

Madwarna

Roderick Busuttil

Ottubru 2007

Kappelli Maltin

Roderick Busuttil

Novembru 2007

Il-Kappella ta’ San Bażilju, Imqabba

Roderick Busuttil

Jannar 2008

Is-Santwarju tal-Madonna tal-Ħerba, Birkirkara

Roderick Busuttil

Frar 2008

Il-Kappella tal-Madonna tal-Isperanza, fil-Mosta

Roderick Busuttil

Marzu 2008

Il-Kappella tal-Lunzjata, f’Ħal Millieri fiż-Żurrieq

Roderick Busuttil

April 2008

Il-Kappella ta’ Santa Marija ta’ Ċeppuna, fil-Marsa

Roderick Busuttil

Mejju 2008

Il-Kappella ta’ San Dimitri, fl-Għarb, Għawdex

Roderick Busuttil

Ġunju 2008

Il-Kappella ta’ Santu Rokku, f’Ħaż-Żebbuġ

Roderick Busuttil

Lulju 2008

Is-Santwarju tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi

Roderick Busuttil

Awwissu 2008

Il-Kappella ta’ Sant’Anna fil-Pwales, San Pawl il-Baħar

Roderick Busuttil

Settembru 2008

Il-Kappella ta’ San Publiju, fl-Għarb, Għawdex

Roderick Busuttil

Ottubru 2008

Kappelli Maltin

Noel Ciantar © 2012-2023    webmaster@kappellimaltin.com